La Quebrada de Humahuaca, Purmamarca

La ruta roja de Purmamarca
(Octubre de 2017)