Mbini (Litoral, Guinea Ecuatorial)

Mbini: yo te amo nardin b

yo te amo nardin b