Plena Naturaleza, Machu Picchu

(20 de Mayo de 2014)