Pampa de Huaguil (La Libertad, Perú)

nevada en huaguil